Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba