Ceník služeb

Ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 4. 2019

V příloze článku naleznete nový ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 4. 2019.

Ceník prací a služeb platný od 1. 4. 2019

V příloze článku naleznete ceník prací a služeb platný od 1. 4. 2019.

Ceníky laboratoře pitných a odpadních vod od 1. 7. 2014 - dodatek platný od 1. 8. 2018

V příloze článku naleznete dodatek ceníku laboratoře odpadních vod platný od 1. 8. 2018.

Ceníky laboratoře pitných a odpadních vod od 1. 7. 2014

V příloze článku naleznete ceníky laboratoří pitných a odpadních vod platné od 1. 7. 2014.