Běháme srdcem 2018

V pátek 4. května 2018 pořádalo Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Město Vyškov 5. ročník charitativního běhu pro onkologicky nemocné děti. Jednalo se o štafetový běh pro tříčlenná družstva na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově. Vítěz hodinového závod nebyl podstatný. Každého běžce podporoval jeho sponzor a celý výtěžek byl určen Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při fakultní dětské nemocnici Brno - Černá Pole.

Děkujeme našim zaměstnancům, kteří nás reprezentovali. Společně s dalšími závodníky jsme si všichni užili prosluněné sportovní odpoledne. Jsme rádi, že jsme se akce zúčastnili, a jako jedni z mnoha jsme mohli přispět k celkovému výtěžku akce.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Tento zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu a působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů v této oblasti.
Přikládáme znění platné od 1. 1. 2018.