Základní informace jak ušetřit

Množství dodané vody odběrateli se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce ve vodoměrné šachtě nebo v nemovitosti a majitel připojené nemovitosti odpovídá za jeho ochranu na vodovodní přípojce. Vodoměr je majetkem společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Proti neoprávněné manipulaci je vodoměr chráněn plombou, za jejíž poškození muže být udělena pokuta.

Poškození vodoměru mohou způsobit extrémně nízké teploty. Proto je nutno prostor, kde je vodoměr osazen chránit proti vniknutí chladného vzduchu zvenčí. Vodoměr je citlivé zařízení, jehož mechanismus je vyroben z plastu vhodného po styk s pitnou vodou do teploty cca 40 oC. Teplá nebo horká voda se může do vodoměru dostat při poruše venkovního vodovodu, kdy v důsledku podtlaku v přípojce dojde k nasátí horké vody z ohřívače v nemovitosti a následnému zničení vodoměru.

Zřídit vodovodní přípojku

V případě, že máte zájem o zřízení vodovodní přípojky podrobnější informace naleznete v PDF souboru, který je připojen k tomuto článku.

Zřídit kanalizační přípojku

V případě, že máte zájem o zřízení kanalizační přípojky podrobnější informace naleznete v PDF souboru, který je připojen k tomuto článku.