Ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 4. 2019

V příloze článku naleznete nový ceník dovážených odpadních vod platný od 1. 4. 2019.

Ceník prací a služeb platný od 1. 4. 2019

V příloze článku naleznete ceník prací a služeb platný od 1. 4. 2019.

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

Ceny platné od 1. 1. 2019
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 41,72 47,98
Stočné 37,28 42,87
Celkem vodné a stočné 79,00 90,85

Představenstvo společnosti na svém zasedání 8. 11. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,30 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,45 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 3,95 %. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp.